Kohila Sümpoosion

Anagama-ahju ja sümpoosioni ajaloost

Umbes 90ndate keskel süstis East-Carolina Ülikooli tollane professor Richard Spiller eesti keraamikute pähe idee puudega köetavast keraamikaahjust Eestis. 1998. aastal võttis mõte konkreetsema kuju, kui keraamikute konverentsil USA-s kuulutati välja korjandus Eesti puupõletusahju jaoks. 2000. aasta algas tormiliselt, sest sõbrad-kolleegid Seagrove keraamikute külast olid Arts Linkilt saanud märkimisväärse summa abiraha ja juba suvel valmis siia sõitma.

4-5 kuuga tuli leida ahju ehitamiseks koht, ahju tüüp ja joonised, ehitajad, puuduv lisaraha või sponsorid, vajalikud materjalid jne. jne. Suvel valmiski tänu paljudele abilistele  kolme nädalaga Balti- ja Põhjamaades küllalt ainulaadne, anagama – tüüpi ahi Kohilas, Tohisoo mõisapargis. Ahju eripära seisneb selles, et esemed on vahetus kontaktis tuleleegiga.

Valminud ahi on kõige otsesemas mõttes avardanud eesti keraamikat – tekkis võimalus suuremõõtmeliste esemete valmistamiseks puupõletuses. Tohisoo ahi on olnud õppebaasiks  Eesti Kunstiakadeemia keraamika ja skulptuuri erialade üliõpilastele ning koostöö ja kohtumiskohaks  eesti, läti, leedu ja soome keraamikaüliõpilastele. Selle ahju abil on valminud magistritöö ja toimunud sisukad näitused. Ahi on aidanud ühendada erinevaid vanusegruppe, ületada eriala piire, olnud suurepäraseks ühistöö, -vaeva ja rõõmu allikaks.

Alates 2000 aastast on Kohilas Tohisoo mõisas toimunud rahvusvahelised suurevormilise keraamika sümpoosionid. Osalejaid on olnud Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, Poolast, Tšehhist, Venemaalt,Türgist, Saksamaalt, Hollandist, USA-st, Jaapanist ja Taiwanilt jne. Kuid oluline pole loomulikult ainult osavõtjate geograafiline päritolu, vaid see, et tegu on olnud oma ala meistritega, mõnel juhul maailmanimedega, tunnustatud õppejõududega, aga igal juhul huvitavate inimestega, kelledega kontaktid siiani püsinud.

Kohila Sümpoosioni korraldajateks on olnud Aigi Orav, Külli Kõiv, Juss Heinsalu, Evelin Saul ja paljud teised abilised.

Kohila Sümpoosionil on jagada rõõmsaid uudiseid:

Sümpoosion jätkub uue hooga. Alates 2021 aastast korraldavad sümpoosioni Lumi Kristin Vihterpal ja Jekaterina Kultajeva, kes on mõlemad lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri eriala ning tegutsevad aktiivselt kaasaegsel kunstiväljal visuaal- ja tegevuskunsti valdkonnas. XXI Kohila Sümpoosioni kuupäevadeks on 11.07 –– 01.08.2021.

Lumi Kristin on Kohila Sümpoosioniga kaasas käinud selle algus-aastatest saadik ning osalenud sümpoosionil kunstnikuna 2014. aastal. Ta on töötanud Tallinna Ülikooli Digitehnloogiate instituudis projektijuhina (2017 – 2019) ja korraldanud Semiosalongis seminaride sarja “ERROR” (2014 – 2015).

Jekaterina on töötanud projektijuhina noortele suunatud ettevõtmistes: visuaal- ja etenduskunstide algatuses LaborARTory (2013) ja rahvusvahelises haridust ja kultuuri toetavas koostööprojektis Migrash Baltic –– Professional Community for Education and Culture (2013 – 2018).


Mõlemad korraldajad peavad oluliseks kaasaegse kunsti populariseerimist, sh õpetades Tallinna Kunstikoolis noortele kunsti, skulptuuri, installatsiooni ja uusmeediat. Kohila Sümpoosionis näevad värsked korraldajad võimalust luua laiemat kunstipilti, kaasata noori sümpoosioni publikuprogrammis, tutvustades keraamika-alase puupõletuse traditsioone, ajalugu, võimalusi ja tulemusi, ning rikastada keraamika ja skulptuuri valdkondi interdistsiplinaarsusega temaatiliste aastate kaudu.


Eesti Keraamikute Liit soovib omalt poolt jõudu ja lennukust uutele projektijuhtidele ning tänab eelnevaid korraldajaid, Juss Heinsalu ja Evelin Sauli, mahuka panuse eest sümpoosioni eestvedamisel ning arengus.

Koostööpakkumisteks ja lisainformatsiooniks kirjutage: info@kohilasymposium.com

Ilusat keraamikarohket alanud aastat!