Graafika huviala

Graafika tunnis saab harjutada kõiki graafikatehnikaid kõrgtrükist sügavtrükini (kuivnõel, linool, puulõige jne). Laiendada õpilaste teadmiseid graafikast, samuti kunstist üleüldiselt erinevate tehnikate praktiseerimise läbi. Graafika tehnikate puhul on hea äramärkida tööde tiražeerimise võimalus: näituste puhul saab õpilaste töid mitmes kohas eksponeerida, tähtpäevadel kaarte trükkida, illustratsioone teha jms. Töid saab trükkida trükipressiga.

Vanusegrupp: 11–18

Hindamine toimub õpetajate suulise hinnangu ja tagasiside andmisega õppijale. Õppekava läbinu saab tunnistuse, millel kajastatatakse omandatud oskusi.