Kunsti huviala

Hindamine toimub suulise hinnangu andmisega kaks korda aastas ülevaatusel. Paremad tööd esitatakse näitusel Kohila Kunstide Koolis. Õppeaasta lõpus saavad õpilased tunnistused, kus on kirjas läbitud tehnikad.

Kunstikooli noorema astme lõpetamisel saavad õpilased lõputunnistuse eelnevate aastate tööde kokkuvõttes ja vanema astme lõpetamisel, teeb õpilane õpetaja juhendamisel iseseisvalt lõputöö ning koostab portfolio, mida esitleb komisjonile.
Teema ja tehnika valik on vaba. Samuti külastame kunstinäitusi ja üritusi ning võtame osa kunstikonkurssidest.

Kunsti huviala tunnid toimuvad kas 2, 3 või 4 korda nädalas olenevalt tunniplaanist ja vanusegrupist.
Õppeained on: joonistamine, maalimine, kompositsioon+värvusõpetus, vormiõpetus ja kunstiajalugu (kahel vanemal grupil).

Vanusegrupid:
noorem aste: 4 aastat 7 – 11 aastased
vanem aste: 3 aastat 12 -18 aastased

Peale vanema astme lõpetamist saab jääda ka lisaaastale, vastavalt kunstikooli võimalustele.

Kunstikoolis on õppemeetoditena kasutusel: stuudiotöö, vahel ka kodused ülesanded, worksohpid ja väljasõidud, temaatilised projektid konkurssidel, näituste korraldamine ning näitustel osalemine.

Hindamine toimub suulise hinnangu andmisega kaks korda aastas ülevaatusel. Paremad tööd esitatakse näitusel Kohila Kunstide Koolis. Õppeaasta lõpus saavad õpilased tunnistused, kus on kirjas läbitud ained.

Kunstikooli noorema astme lõpetamisel saavad õpilased lõputunnistuse eelnevate aastate tööde kokkuvõttes. Kunstikooli vanema astme lõpetamisel teeb õpilane õpetaja juhendamisel iseseisvalt lõputöö ning koostab portfolio, mida esitleb komisjonile. Lõputöö teema ja tehnika valib õpilane ise.

Peale kunstikooli lõpetamist on õpilasel võimalik õpinguid jätkata nn. lisaaastatel, keskendudes oma valitud teemadele.