Metallikunsti huviala

Õpilaste vastuvõtt huvialale toimub motivatsioonivestluse alusel. Selle kinnituseks on õpilase otsus valida vastav õppeeaine ning püsiv huvi selle vastu.

Metallikunsti huvialal õpitakse töötama tule ja metallidega. Võrdselt tehniliste oskustega arendatakse loomingulist nägemisviisi ja kompositsioonitaju. Tundides õpitakse terase ja vase sepistamist, vormitööd, keevitamist, ehete valmistamist, kavandamisoskusi kui ka materjalide loovaid taaskasutusvõimalusi.

Tunnid toimuvad kahes vanuserühmas:
noorem aste: õppeperiood kestab 3 aastat (noored  vanuses 10 – 13 aastat)
vanem aste: õppeperiood kestab 3 aastat (lapsed vanuses 14–18 aastat).