Muusikakoolis saab õppida klaverit, viiulit, akordionit, trompetit, trombooni, metsasarve, flööti ning muusikastuudios kitarri ja löökpille. Õpitakse individuaalsete õppekavade alusel, vastavalt õpilase võimetele ja võimalustele. Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja avatud kõigile huvilistele. Õppekavadega saab tutvuda koolituskeskuses ka kohapeal.

 

Muusikakooliastmed

Muusikakooliastmed