Muusikakooli ettevalmistusklass

Ettevalmistusklass (6-7 aastased lapsed).

Ettevalmistusklass on esimeseks sammuks muusikaga tegelemisel. Õppetöö toimub ühel korral nädalas (võimalusel 2 korral)  rühmatunnina. Lauldes ja mängides omandatakse teadmisi ja oskusi edaspidiseks pillimängu õppimiseks. (noodid, rütm,koordinatsioon jne.)

Rütmi-, kõla- ja kehapillidel mängimine ning muusika kuulamine tekitavad huvi ja on arendavad.

Kevadel – arvestades õpilaste ja vanemate soove ning õpetaja soovitusi – valitakse huviala ehk pill, millel mängimist laps õppima hakkab. Muusikakooli I klassi saavad õpilased edasi pingerea alusel. Väga oluline on harjutamisvõimalus. Instrument on kodus või on koht, kus harjutamas käia.