Hindamine ja tunnistused

Muusikakooli lõpetamisel saab õpilane kas põhiõppe, huviõppe või vabaõppe lõputunnistuse. Vabaõppe tunnistusele on märgitud õpilase individuaalne õppekava – läbitud õppeained ja nende maht.

Enne lõpetamist tuleb sooritada lõpueksamid. Põhi- ja huviõppes on need sarnaselt noorema astme lõpueksamitega huviala ning solfedžo/muusikateooria. Nõudmised on kirjas ainekavades. Vabaõppe õpilane sooritab eksami huvialas, kui osales ka solfedžo tundides, siis ka solfedžo eksami.