Kitarri huviala

1. Vastuvõtutingimused :

Kitarristuudiosse võetakse vastu õpilasi alates 11. eluaastast.

Kitarristuudiosse õppima asumiseks eeldatakse akustilise kitarri olemasolu.

Kitarristuudiosse õppima asumiseks ei eeldata eelnevaid muusikaalaseid teadmisi.

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Katsed on suulised. Esitada tuleb üks vabalt valitud laul (a-cappella), järgneb rütmiharjutus ning kuulamisharjutus.

2. Kitarriõppe eesmärk

Praktilise musitseerimisoskuse (laulude saatmine kitarril, lihtsamate palade mängimine) omandamine.

Õppe kestus: Kitarri huviala õppe kestus muusikastuudios on 3 aastat. Edukamatel on võimalus jääda lisa-aastale, kui seda kool saab võimaldada.

Õppe korraldus: Õppetöö toimub muusikakooli muusikastuudios. Pilliõpe toimub individuaaltundides ja ansamblimäng rühmatundides. Tunni pikkus on 45 min. Kaks korda aastas toimuvad kontserdid, kus õpilased esitavad poolaasta jooksul õpitut.

Õppekavaga saab tutvuda kohapeal.