Löökpilli huviala

Vastuvõtutingimused:

Löökpilli huvialale võetakse vastu õpilasi alates 7. eluaastast.
Löökpilli huvialale õppima asumisel ei ole tingimuseks, et õpilasel peab endal trummikomplekt olema, kuid eeldatakse, et õpilane leiab võimaluse löökpillide harjutamiseks väljaspool  õppeaega.
Löökpillide õppima asumisel ei eeldata eelnevaid muusikaalaseid teadmisi.
Vastuvõtt toimub katsete alusel.
Katsetel tuleb õpilasel sooritada erinevaid rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi.

Õppe eesmärgid:

Lühikirjeldus: Eesmärgiks on lapse isiksuse ja muusikaliste võimete mitmekülgne arendamine. Erilist tähelepanu pööratakse rütmikale ja koordinatsioonile. Olulisel kohal on ansamblimäng nii löökpilliansamblis, kui ka teiste erialadega koostöös toimuvates ansamblites. Tähtis on õpilase pidev individuaalne ja jõukohane areng.

Õppe kestus: Löökpillide huviala õppe kestus on 3 aastat.
Edukamatel on võimalus jääda lisa-aastale, kui kool seda võimaldada saab.

Õppe korraldus: Pilliõpe toimub individuaaltundides ja ansamblimäng rühmatundides. Tunni pikkus on 45 min. Kaks korda aastas toimuvad kontserdid, kus õpilased esitavad poolaasta jooksul õpitut.

Õppekavaga saab tutvuda kohapeal.