Mis on: muusikateooria, solfedžo ja muusikaajalugu?

Solfedžo tunnis õpetatakse ka muusikateooriat, mis õpetab üksiknootide jadas, nii horisontaalis kui vertikaalis nägema seoseid ja süsteeme, mis kergendab nooditekstis orienteerumist ning aitab huvialatundides repertuaari omandadamist.

Solfedźo arendab muusikalist kuulmist ning rütmitunnet.

Muusikaajalugu õpetab muusikat kuulama ning aitab orienteeruda erinevates ajastustes ja muusikastiilides.