Muusikakooli õppetasud

Õppetasu alates 01.02.2023. a.:

1) Muusikakool ja -stuudio 28 eurot kuus
2) Muusika ettevalmistusrühm 28 eurot kuus
3) Lisahuviala muusikakoolis 17 eurot kuus
4) Muusikaõppe lisa-aasta 17 eurot kuus

7) Pilliõppe üks individuaaltund täiskasvanud õppurile 17 eurot

1. Muusikakooli ettevalmistusklass –
1 rühmatund nädalas

2. Muusikakooli I – VII klass –
2 huvialatundi nädalas
2 solfedźotundi nädalas
1 muusikaajalugu nädalas*
1 üldklaveritund nädalas*
1 ansambli/saate- või saatekujundusetund nädalas**

3. Trummi- ja kitarristuudio –
2 huvialatundi nädalas
1 ansamblitund nädalas

4. Lisa-aastad –
1- 2 huvialatundi nädalas

Pere, kus õpib Kohila Kunstide Koolis kaks või enam last, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vald, tasub pere teise lapse eest 75% õppetasust, pere kolmanda ja iga järgneva lapse eest 50% õppetasust.

Õppetasu tasutakse ettemaksuna iga järgneva kuu eest Kohila Vallavalitsuse esitatud arve alusel.