Muusikakooli vanem aste

Muusikakooli vanem aste V, VI ja VII klass.

Vanemas astmes jätkub õppetöö põhi- ja huviõppes 2 pilli-, 2 solfedźo-, 1 muusikaajalootund nädalas.
Vastavalt kooli ja õpilase soovidele ja võimalustele, võib saada 1 ansambli- või 1 klaverisaatekujunduse tunni nädalas.
Lisandub vabaõppe võimalus. Vabaõpe ei sisalda kõiki põhi- ja huviõppes olevaid kohustuslikke õppeaineid. Vabaõppes õppimist võimaldatakse õpilastele, kes on pillimängus tublid ja hoolsad harjutajad, kuid kes erinevatel põhjustel (tervis,transpordiprobleemid, tihe ajakava jne) ei jõua kõikides tundides käia.