Muusikastuudio

Muusikastuudios saab õppida klaverit, viiulit, plokkflööti, kannelt, akordionit ja tšellot.Tunnid toimuvad Kohilas Posti tn. 2a-10

Õpe toimub kolmes astmes:

I aste – algajad

II aste – edasijõudnud

III aste – lõpuaste, mis lõpeb eksamiga nii solfedžos kui pillimängus.

I astmes on nädalas kolm tundi: pillitund, ansambel ja solfedžo. Alates II astmest lisandub muusikaajalugu.

Alates teisest õpinguaastast on võimalus soovi korral õppida lisapilli üks kord nädalas.

Edasijõudnutel on võimalus osa võtta orkestri tegevusest.