Heli Kendra muusikastuudio

Heli Kendra muusikastuudio pakub pilliõpet ja ansamblimängukogemust. Õppida saab väikekannelt, kromaatilist kannelt, plokkflööti, viiulit, klaverit ja tšellot. Lisaks pillimängule on õppekavas ka solfedžo, mis sisaldab praktilist noodist lugemist ja elementaarteooriat.

Tunnid toimuvad Kohilas Posti tn. 2a-10

Õpe toimub kolmes astmes:

I aste  ehk algaste sisaldab nädalas 1 pillitunni, 1 solfedžotunni ja teisest poolaastast alates 1 ansamblitunni

II aste ehk edasijõudnute astmes lisandub 1 muusikaajalootund nädalas

III aste – lõpuaste, mis lõpeb eksamiga nii solfedžos kui pillimängus.

Alates teisest õpinguaastast on võimalus soovi korral õppida lisapilli üks kord nädalas.

Edasijõudnutel on võimalus osa võtta orkestri tegevusest.

Hindeid muusikastuudios ei panda.

Alates II astmest teeb õpilane I poolaastal etüüdide arvestuse, II poolaastal heliredelite arvestuse (välja arvatud väikekandled).

III astme lõpetamisel sooritab õpilane lõpueksami solfedžos ja pillimängus ning saab lõputunnistuse.