Õppe eesmärgid

Muusikakooli pedagoogide eesmärgiks on oma õpilaste pillimänguoskuse arendamine ja noorte muusikute pidev areng. Iga õpilase puhul on see erinev ja sõltub individuaalsetest eeldustest ning eelistustest. Mitmekülgse tegevuse, õpetamise, suhtlemise ja emotsionaalse lävimise tulemusel soovime näha arenemisvõimelist noort inimest, kes tunneb rõõmu oma õppetööst.