Õmblusklass

Pikaajalise kursuse korraldamisel lähtume vabahariduse põhiprintsiipidest. Olulisem on valikuvabadus. Huviline saab valida temale vajaliku ja sobiva tegumoega riideeseme, mida ta hakkab kursusel õmblema.

Täiskasvanute pikaajalise kursususe grupis on 5 õppijat, osaleda võivad ka gümnaasiumi õpilased.

Täpsema info õmblusklassi tegevuse kohta saab juhendaja Veera Lepikult 56649395

Omandatavad teadmised
Kursuse eesmärk
Õppemeetodid
Õppe sisu
Oodatav lõpptulemus

Omandatavad teadmised

 1. toote sobivus figuurile
 2. sobiva materjali valik
 3. moe- ja värvisobivus
 4. õmblusmasina ja overlokiga töötamine
 5. uuemad materjalid ja nende töötlemine
 6. tehnoloogilised lahendused

Üles

Kursuse eesmärk

 1. anda õppijale teadmised ja oskused, mis on vajalikud individuaalõmblemisel
 2. loova ja ennast määratleva isiksuse kujundamine
 3. saadud oskustega toimetulek elus
 4. võrdsete õppimisvõimaluste pakkumine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele 

Üles

Õppemeetodid

 1. individuaalne juhendamine
 2. vajalikud oskused ja teadmised arutelu ja dialoogi käigus
 3. praktiline töö

Üles

Õppe sisu

 1. vajalikud töövahendid
 2. õmblustehnoloogia
 3. materjaliõpetus
 4. algteadmised juurdelõikusest ja lõikeõpetusest
 5. värvusõpetus
 6. moealased nõuanded 

Üles

Oodatav lõpptulemus

Õppija:

 1. teab, millised töövahendid on vajalikud individuaalõmblemisel ja oskab neid käsitleda
 2. tunneb põhimaterjale ja oskab vastavalt materjalile valida sobivat tegumoodi
 3. tunneb abimaterjale ja oskab neid kasutada
 4. oskab kasutada õmblusmasinat
 5. oskab kasutada overlokki
 6. on saanud teadmised tehnoloogiast ja oskab neid toote töötlemisel ja õmblemisel kasutada
 7. oskab kohandada standardlõiget vastavusse kandja figuuriga
 8. oskab konstrueerida seelikut
 9. oskab valida tootele sobiliku materjali ja tegumoe vastavalt kandja figuurile
 10. oskab valida ja sobitada värve, mis puudutavad õmblustooteid ja nende kandjat
 11. on võimeline individuaalselt töötama

Üles