Ruumide rentimine

Mõisas on seminariruum, kus on võimalik korraldada seminare, õppepäevi, infopäevi, koosolekuid. Laupäevadel ja koolivaheaegadel on võimalik kasutada ka mõisa suurt saali ja verandat. Samuti rendime võimalusel erinevateks koolitusteks õppeklasse.

Ruumide renditulu kasutatakse Kunstide Kooli eelarveliste kulude katteks. Selliselt on teil võimalik toetada õppetegevust Kohila Kunstide Koolis.

Palun tutvuge meie ruumidega.