Mõis haridustemplina

1.oktoobrist 1923 anti Tohisoo mõisahoone Kohila 6-klassilise algkooli käsutusse. Koolijuhatajaks sai August Ruut. 1924.aastal on osa ruume mõisahoones veel mõisniku ja asunike valduses.

1937.-1938.aastal ehitati majale kooli vajadusteks II korrus. Mõisahoonesse kolis Kohila Täienduskool, mis asus  1932.aastast Kohila rahvamaja osaliselt välja ehitatud II korrusel.  1944.aasta kevadest sügiseni oli mõisahoones Saksa vägede hospital. 1961.aastal ehitati Kohila uus koolimaja ja Tohisoole jäid algklassid ning hiljem internaat.

14. detsembril 1981 põles Kohila rahvamaja ja 1986.aastast võeti osa mõisahoonest kasutusele kultuurimajana. 20.märtsist 1987 kuni 24.septembrini 1992 tegutses hoones Kohila Kultuurimaja.

24.september 1992 asutati Kohila Koolitus- ja Kultuurikeskus, mis 3.novembril 1994 nimetati Kohila  Koolituskeskuseks. Koolituskeskuse juhatajaks oli 10 aasta jooksul Inna Laanmets. Aastatel 2004 – 2018 Reet Aro ning alates 2018 Inga Heamägi. Juunis 2022 sai Kohila Koolituskeskusest Kohila Kunstide Kool, kus tegutseb muusika- ja kunstikool ning täiskasvanutele kangatuba ja õmblusklass. 2000.aastal rajati mõisa kõrvale parki puupõletusega keraamikaahi, mille sarnast lähimaades ei leidu.