Wrangleritest

“Tohisoo on väga vana maaomand, alguse saanud juba hämarast keskajast ja olnud sellest saadik katkematult Wrangeli  perekonna valduses.”  “Varasemate põlvkondade ajal oli Wrangelite mõisatekompleksi kuulunud suur osa Hageri kihelkonnast. Pärimiste ja abiellumiste kaudu oli valdus koost pudenenud, kuni piirdus ainult Tohisooga.

Wrangeli perekond – mille mitu haru on Rootsis – on Eestimaa suguvõsa, kes pärineb XIII sajandi esimestel aastatel Baltikumi sisse rännanud Hannoveri saksa rüütlisoost.

Laialt hargneva suguseltsi alusepanija, mõningal määral legendaarne isand  nimega Tuko Wrang, kes aegade algusest esile kerkib, ei tulnud Eestisse koos Saksa ordurüütlitega, vaid paar aastakümmet  varem koos Taani vallutajatega. Tuko Wrang, mees aegade hämarusest, hingesugulane igavesti teel oleva rahutu ratsaniku  Folke Filbyteriga*, sai neis paigus ulatuslikke läänimaid ja oli “kuninga foogt Harjumaal”. Sealsamas püsisid tema järeltulijad  kuni 1940. aasta suure Ragnarökini.**

Nii nagu kõik balti rüütlisuguvõsad, olid ka Wrangelid sõjakad mehed. Suguseltsi kuulub seitse feldmarssalit, mis võiks olla  maailmarekord. Need tublid mehed paistsid aga silma ka mujal kui sõjaväljal. Eeskätt olid nad suurmajapidajad. Enamik endise  Eestimaa kubermangu ümmarguselt 1200 rüütlimõisast on seitsmesaja aasta jookul mõnda aega kuulunud mõnele Wrangelile.

Peale Rootsi on suguvõsa harusid ka Saksamaal ja Hollandis.”

* Folke Filbyter – Rootsi keskaegse kuningasoo Folkungite müütiline esiisa. Tõlkija 
** Maailma ja jumalate hukk muinaspõhja mütoloogias. Tõlkija

(C. Mothander “Parunid, eestlased ja enamlased”; Ilmamaa, 1997; lk. 83-84.)